Projekt: Jag var ansvarig för att utveckla och leverera en investerarpitch med syftet att attrahera kapital till ett entreprenörsdrivet bolag. Bakgrund: Företaget hade en existerande presentation, men den krävde en mer strategisk och affärsmässig framtoning för att...