Att förbereda styrelsemöten – topp 5 lists

Att förbereda styrelsemöten – topp 5 lists

Med 15 års erfarenhet och certifieringar inom styrelsearbete, som styrelsemedlem i börsnoterade bolag, tillväxtföretag och kommunala nämnder, samt som adjungerad arrangör och producent av styrelsemöten, har jag byggt upp en omfattande erfarenhet och kunskap. Här...

Expert inom

Expertis Med över 25 års erfarenhet inom affärsstrategi och utveckling har jag skaffat mig en djupgående expertis som möjliggör för mig att leverera en mängd tjänster inom kommunikation, management och styrelseuppdrag. Min långa och framgångsrika karriär har rustat...

Mina tjänster

Mina tjänster Jag är en expert inom management, kommunikation och styrelsearbete. Med erfarenhet inom strategisk planering och daglig drift erbjuder jag en rad tjänster som inkluderar affärsutveckling, ledarskapscoaching och kommunikationsstrategier. Management Inom...

Styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag I rollen som styrelseledamot har jag aktivt deltagit i utformningen och implementeringen av företagets strategiska riktlinjer, samt ansvarat för ekonomisk tillsyn. Min erfarenhet omfattar såväl aktiebolag som börsnoterade företag, med särskilt fokus på...