Exempel på projekt

Utveckling av internationellt affärsprojekt

Produktion av informationsmemorandum för företrädesemission

Rådgivare

Ledande befattningshavare på interimsbasis

Internetansvarig för digital utveckling

Digital affärsutveckling med teknikansvar

Rådgivare och affärsutvecklare

Börsnotering av tillväxtbolag

Styrelseledamot i börslistat bolag

Löpande webbuppdateringar för börsbolags IR och innehåll

IR strategi för börsnoterat bolag

Produktion av texter för börsbolagets verksamhetspresentation

Löpande webbuppdateringar för bolagets digitala närvaro

Förberedelser och produktion av styrelsematerial för effektiva styrelsemöten

Hantering av insynsregister i börsbolag enligt MAR

Översikt av ekonomisk hantering och finansiell strategi

Insidershantering i börsbolagsmiljö

Hantering av styrelsematerial

Webbutveckling för företagsledning

Affärsplanering för aktiebolagets ledning

Affärscoaching för tillväxtbolagets entreprenör

Produktion av bolagsbeskrivning

Rådgivning i tillväxtbolags investerarpresentationer

Presentationer för branschledande aktör

Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Finansiell kommunikation i börsbolag

Styrelsearbete i börsbolag

Handlingsplan för konvertibel

Investeringsstrategi för ägande

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

IR-strategi i noterat bolag

Internationell expansion för börsbolag

Layout informationsmemorandum för nyemission

Grafisk design för emissionsmaterial

Utveckling av Office-mallar som innehållsproducent

Förberedelse av M&A-underlag som affärsutvecklare

Projektledning för företrädesemission i börsbolag på Spotlight

Brygglån i aktiebolag

Genomförande av bolagstämma för börsbolag

Affärsplanering för börsbolag

Bildproduktion för bolagspresentation

Deltagande i ledningsgrupp för affärsstyrning

Förberedelse av styrelsemöten

Investerarpresentation för börsbolag: design och produktion

Kommunikationsprojekt i finanssektorn: presentationsdesign och produktion

Produktion och hantering av bokslutskommuniké för börsbolag

Årsredovisning och finansiell information för börsbolag

Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

Projektledning för företrädesemission i noterat bolag

Affärscoachning för entreprenörer och ledare

Uppdrag i grafisk profilutveckling för börsbolag

Styrelseledamot i bolag på Sportlight-marknaden

Pressreleaser för noterat bolag

Design av företagslogotyp

Rådgivning till företagsledning kring strategisk utveckling

Stöd till styrelse kring styrelsemöten med tillhörande aktiviteter

Genomförande av bolagsstämma

Coachning och rådgivning till entreprenörer

Produktion och design av bolagsbeskrivning inför listbyte

Design och produktion av banners för emission

Utformning av webbdesign i WordPress

Produktion av bolagspresentation

Produktion av kvartalsrapport för börsbolag

Projektledare vid IPO på Nasdaq