Jag erbjuder en mångfacetterad portfölj av tjänster inom management och affärsutveckling. Med erfarenhet inom roller som CEO, CFO, projektledare och affärscoach, agerar jag som en nyckelresurs för organisationer som strävar efter förändring och tillväxt.

Min expertis spänner över finansiell hantering, affärsstrategi och ledarskapsutveckling, och jag har en beprövad förmåga att framgångsrikt leda komplexa projekt, såsom företrädesemissioner och bolagstämmor för börsnoterade företag.

Utveckling av internationellt affärsprojekt

Rådgivare

Ledande befattningshavare på interimsbasis

Internetansvarig för digital utveckling

Digital affärsutveckling med teknikansvar

Rådgivare och affärsutvecklare

Börsnotering av tillväxtbolag

Översikt av ekonomisk hantering och finansiell strategi

Affärsplanering för aktiebolagets ledning

Affärscoaching för tillväxtbolagets entreprenör

Presentationer för branschledande aktör

Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Investeringsstrategi för ägande

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

Internationell expansion för börsbolag

Förberedelse av M&A-underlag som affärsutvecklare

Projektledning för företrädesemission i börsbolag på Spotlight

Brygglån i aktiebolag

Genomförande av bolagstämma för börsbolag

Affärsplanering för börsbolag

Deltagande i ledningsgrupp för affärsstyrning

Förberedelse av styrelsemöten

Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

Projektledning för företrädesemission i noterat bolag

Affärscoachning för entreprenörer och ledare

Rådgivning till företagsledning kring strategisk utveckling

Genomförande av bolagsstämma

Coachning och rådgivning till entreprenörer