Business Management

I min roll som expert inom företagsledning erbjuder jag strategiskt stöd och operativ vägledning till ledningsteams. Jag fokuserar på att utforma anpassade strategiska planer som hjälper företag att navigera framgångsrikt i en ständigt föränderlig marknad. Här beaktas allt från effektiv organisationsstruktur och ekonomisk hantering till innovativ marknadsföring och visionärt ledarskap.

Jag hjälper även företagsledningar att göra välgrundade beslut genom analys av en mängd olika data och faktorer. Detta inkluderar en djup förståelse för hur investeringar och kostnader påverkar tillväxt och lönsamhet. Sammantaget erbjuder jag en helhetslösning för att förbättra företagets prestanda och stärka dess marknadsposition.

Utveckling av internationellt affärsprojekt

Rådgivare

Ledande befattningshavare på interimsbasis

Internetansvarig för digital utveckling

Digital affärsutveckling med teknikansvar

Rådgivare och affärsutvecklare

Börsnotering av tillväxtbolag

Översikt av ekonomisk hantering och finansiell strategi

Affärsplanering för aktiebolagets ledning

Affärscoaching för tillväxtbolagets entreprenör

Presentationer för branschledande aktör

Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Investeringsstrategi för ägande

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

Internationell expansion för börsbolag

Förberedelse av M&A-underlag som affärsutvecklare

Projektledning för företrädesemission i börsbolag på Spotlight

Brygglån i aktiebolag

Genomförande av bolagstämma för börsbolag

Affärsplanering för börsbolag

Deltagande i ledningsgrupp för affärsstyrning

Förberedelse av styrelsemöten

Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

Projektledning för företrädesemission i noterat bolag

Affärscoachning för entreprenörer och ledare

Rådgivning till företagsledning kring strategisk utveckling

Genomförande av bolagsstämma

Coachning och rådgivning till entreprenörer