JOAKIM

Min expertis sträcker sig över företagskommunikation, investerarrelationer och managementkonsulting. Med över 25 års erfarenhet har jag specialiserat mig på att förena strategiskt tänkande med kreativ innovation för att driva affärsframgång.

Erfarenhet

Med en gedigen bakgrund som spänner över ett kvarts sekel, har jag specialiserat mig på att sammanföra strategiskt tänkande och kreativ innovation för att driva framgång inom affärsutveckling och företagsledning. Min professionella resa har berikats genom nyckelroller inom olika sektorer – som en expert inom företagskommunikation, jag har hjälpt organisationer att definiera och förmedla sitt varumärke på effektiva och inflytelserika sätt.

Mina tjänster

Jag är en expert inom management, kommunikation och styrelsearbete. Med erfarenhet inom strategisk planering och daglig drift erbjuder jag en rad tjänster som inkluderar affärsutveckling, ledarskapscoaching och kommunikationsstrategier.

Inom management kan jag fylla olika roller, från CEO till konsult, med särskild fokus på att utveckla affärer och organisationer. Jag ger ledningsgrupper skräddarsytt stöd och fungerar som affärscoach för att hjälpa bolag och ledare i deras utveckling.

Jag driver också en byrå som fokuserar på grafisk design och presentationer. Det gör att jag kan erbjuda en komplett lösning för företag, som sträcker sig från strategisk planering till visuell kommunikation.

Sammantaget kan jag erbjuda en helhetslösning för att förbättra ett företags prestanda och stärka dess position på marknaden. 

Management

Som managementkonsult har jag guidat företag genom komplexa förändringsprocesser och strategiska övergångar. Mitt arbete i styrelser har inte bara gett mig insikt i företagsstyrning, utan också möjliggjort att jag kan bidra med ett unikt perspektiv för att stärka företagsstrategier. Dessutom, inom ramen för investerarrelationer, har jag etablerat och underhållit starka relationer mellan företag och deras investerare, samtidigt som jag säkerställt transparent och effektiv kommunikation.

Kommunikation

När det gäller kommunikation är jag specialiserad på Investor Relations för noterade bolag. Det innebär att jag tar hand om kvartalsrapporter, årsredovisningar, informationsmaterial och pressmeddelanden. Jag ser till att kommunikationen mellan företaget och dess aktieägare är klar och tydlig.

Styrelseuppdrag

Som certifierad styrelseledamot med pågående uppdrag för börsbolag, bidrar jag med min erfarenhet och insikt för att hjälpa företaget att nå sina långsiktiga mål. Jag har en bred erfarenhet inom styrelsearbete och ägarledda bolag, och jag fokuserar på att skapa och förvalta aktieägarvärde genom aktiv samverkan och strategisk rådgivning.

Utveckling av internationellt affärsprojekt

Produktion av informationsmemorandum för företrädesemission

Rådgivare

Ledande befattningshavare på interimsbasis

Internetansvarig för digital utveckling

Digital affärsutveckling med teknikansvar

Rådgivare och affärsutvecklare

Börsnotering av tillväxtbolag

Styrelseledamot i börslistat bolag

Löpande webbuppdateringar för börsbolags IR och innehåll

IR strategi för börsnoterat bolag

Produktion av texter för börsbolagets verksamhetspresentation

Löpande webbuppdateringar för bolagets digitala närvaro

Hantering av insynsregister i börsbolag enligt MAR

Översikt av ekonomisk hantering och finansiell strategi

Insidershantering i börsbolagsmiljö

Hantering av styrelsematerial

Webbutveckling för företagsledning

Affärsplanering för aktiebolagets ledning

Affärscoaching för tillväxtbolagets entreprenör

Produktion av bolagsbeskrivning

Rådgivning i tillväxtbolags investerarpresentationer

Presentationer för branschledande aktör

Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Finansiell kommunikation i börsbolag

Investeringsstrategi för ägande

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

IR-strategi i noterat bolag

Internationell expansion för börsbolag

Layout informationsmemorandum för nyemission

Grafisk design för emissionsmaterial

Utveckling av Office-mallar som innehållsproducent

Förberedelse av M&A-underlag som affärsutvecklare

Projektledning för företrädesemission i börsbolag på Spotlight

Brygglån i aktiebolag

Genomförande av bolagstämma för börsbolag

Affärsplanering för börsbolag

Bildproduktion för bolagspresentation

Deltagande i ledningsgrupp för affärsstyrning

Förberedelse av styrelsemöten

Investerarpresentation för börsbolag: design och produktion

Kommunikationsprojekt i finanssektorn: presentationsdesign och produktion

Produktion och hantering av bokslutskommuniké för börsbolag

Årsredovisning och finansiell information för börsbolag

Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

Projektledning för företrädesemission i noterat bolag

Affärscoachning för entreprenörer och ledare

Uppdrag i grafisk profilutveckling för börsbolag

Pressreleaser för noterat bolag

Design av företagslogotyp

Rådgivning till företagsledning kring strategisk utveckling

Genomförande av bolagsstämma

Coachning och rådgivning till entreprenörer

Produktion och design av bolagsbeskrivning inför listbyte

Design och produktion av banners för emission

Utformning av webbdesign i WordPress

Produktion av bolagspresentation

Produktion av kvartalsrapport för börsbolag

Projektledare vid IPO på Nasdaq