Styrelseledamot i börslistat bolag

Affärsbeskrivning: Som styrelseledamot i ett börslistat bolag deltog jag i styrelsesammanträden med fokus på att utveckla och kapitalisera bolagets verksamhet. Mitt arbete innebar hantering av komplexa utvecklings- och förändringsuppdrag på styrelsenivå, där jag...

Hantering av styrelsematerial

Som adjungerad i ett aktiebolag var jag ansvarig för att förbereda och hantera material inför styrelsemöten. Detta inkluderade allt från kallelser och dagordningar till kompletta bilagor och beslutsunderlag för CEO och styrelse.

Styrelsearbete i börsbolag

Som oberoende styrelseledamot i ett börsnoterat företag, hade jag en central roll i att övervaka och rådge om affärsutveckling, regulatoriska frågor och förvärv. Målet var alltid att skapa aktieägarvärde.

Handlingsplan för konvertibel

Som styrelseledamot i ett börsbolag, var jag ansvarig för att utforma en handlingsplan kring beslut och genomförande av en konvertibel. Detta inkluderade allt från teckningsfaser till löptid och konvertering till aktier.