Deltagande i ledningsgrupp för affärsstyrning

Som deltagare i ledningsgruppen för affärsstyrning arbetade jag direkt under VD:n. Mitt fokus var att presentera och dokumentera relevanta ämnen under våra återkommande möten, rådgiva inom min expertis och utföra uppföljningar på tidigare beslutade...