Joakim & Dahl AB

Joakim Dahl

Med över 25 års erfarenhet specialiserar jag mig på business management, affärsutveckling och bolagskommunikation. Jag har ett särskilt fokus på presentationer och investerarrelationer inom området management. Utöver detta engagerar jag mig även aktivt i styrelsearbete.

Oj vad rörigt det blir när sajten byggs om

Men jag har något bra på gång. Först ska jag dock hjälpa våra kunder med bolagsstämmor, årsredovisningar och kvartalsrapporter, samt lite annat. Sedan dyker jag upp här igen och bygger om sajten.

Mina uppdrag

Joakim Dahls expertområden

Som en expert inom management, kommunikation och styrelsearbete med betydande erfarenhet, erbjuder jag specialiserade tjänster inom dessa områden.

Inom management agerar jag som interim chef, affärsutvecklare och managementkonsult, med särskilt fokus på noterade företag och ägarledda bolag.

Kring kommunikation är jag inriktad på bolagskommunikation och Investor Relations, där jag erbjuder helhetslösningar från kvartalsrapporter till presentationer.

När det gäller styrelsearbete har jag gedigen erfarenhet från noterade miljöer, där jag bidrar med strategisk vägledning, finansiell insikt och en djup förståelse för regelverk, lämpligt för såväl traditionella börsbolag som snabbväxande tillväxtföretag.

Management

Management

Jag är specialiserad på att stärka börsnoterade, ägarledda samt tillväxtbolag genom strategisk utveckling och effektiv ledning.

Kommunikation

Kommunikation

Expert inom bolagskommunikation och Investor Relations, skapar kvartalsrapporter och affärsmässiga presentationer.

Styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag

Erfaren i styrelsearbete för börsbolag, bidrar jag med strategi, finansiell insikt och regelkunskap för både etablerade börsbolag och tillväxtföretag.

Leveranser

Projektuppdrag

Som expert inom management, kommunikation och styrelsearbete erbjuder jag tjänster för att stärka företags operativa verksamhet och utveckla dess marknadsposition.

Portfolio

Exempel på uppdrag

Utveckling av internationellt affärsprojekt

Produktion av informationsmemorandum för företrädesemission

Rådgivare

Ledande befattningshavare på interimsbasis

Internetansvarig för digital utveckling

Digital affärsutveckling med teknikansvar

Rådgivare och affärsutvecklare

Börsnotering av tillväxtbolag

Styrelseledamot i börslistat bolag

Löpande webbuppdateringar för börsbolags IR och innehåll

IR strategi för börsnoterat bolag

Produktion av texter för börsbolagets verksamhetspresentation

Löpande webbuppdateringar för bolagets digitala närvaro

Förberedelser och produktion av styrelsematerial för effektiva styrelsemöten

Hantering av insynsregister i börsbolag enligt MAR

Översikt av ekonomisk hantering och finansiell strategi

Skapande av nätverk för affärsutveckling

Insidershantering i börsbolagsmiljö

Hantering av styrelsematerial

Webbutveckling för företagsledning

Affärsplanering för aktiebolagets ledning

Affärscoaching för tillväxtbolagets entreprenör

Produktion av bolagsbeskrivning

Rådgivning i tillväxtbolags investerarpresentationer

Presentationer för branschledande aktör

Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Finansiell kommunikation i börsbolag

Styrelsearbete i börsbolag

Handlingsplan för konvertibel

Investeringsstrategi för ägande

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

IR-strategi i noterat bolag

Internationell expansion för börsbolag

Layout informationsmemorandum för nyemission

Grafisk design för emissionsmaterial

Utveckling av Office-mallar som innehållsproducent

Förberedelse av M&A-underlag som affärsutvecklare

Projektledning för företrädesemission i börsbolag på Spotlight

Brygglån i aktiebolag

Genomförande av bolagstämma för börsbolag

Affärsplanering för börsbolag

Bildproduktion för bolagspresentation

Deltagande i ledningsgrupp för affärsstyrning

Förberedelse av styrelsemöten

Investerarpresentation för börsbolag: design och produktion

Kommunikationsprojekt i finanssektorn: presentationsdesign och produktion

Produktion och hantering av bokslutskommuniké för börsbolag

Årsredovisning och finansiell information för börsbolag

Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

Projektledning för företrädesemission i noterat bolag

Affärscoachning för entreprenörer och ledare

Uppdrag i grafisk profilutveckling för börsbolag

Styrelseledamot i bolag på Sportlight-marknaden

Pressreleaser för noterat bolag

Design av företagslogotyp

Rådgivning till företagsledning kring strategisk utveckling

Stöd till styrelse kring styrelsemöten med tillhörande aktiviteter

Genomförande av bolagsstämma

Coachning och rådgivning till entreprenörer

Produktion och design av bolagsbeskrivning inför listbyte

Design och produktion av banners för emission

Utformning av webbdesign i WordPress

Produktion av bolagspresentation

Produktion av kvartalsrapport för börsbolag

Projektledare vid IPO på Nasdaq

Web Design

FAQ

Frågor och svar

Här hittar du information och svar på vanliga frågor om miba tjänster och verksamhetsområden.