Löpande webbuppdateringar för börsbolags IR och innehåll

Ansvarade för kontinuerliga uppdateringar av börsbolagets webbplats, med särskilt fokus på regulatorisk information och investor relations. Mitt arbete inkluderade design, grafik, bildproduktion samt HTML-kodning för att säkerställa en korrekt och aktuell...

Bildproduktion för bolagspresentation

Som designer arbetade jag med bildproduktion för en bolagspresentation åt ett aktiebolag. Uppdraget innefattade redigering och editering av fotografier med verktyg som Adobe Photoshop och AI, och ingick som en del i en större kreativ produktionsprocess.