2023-09-06

Jag letar fortfarande efter min hisspitch som inkluderar allt jag gör. Tyvärr tar hissresan slut innan jag hunnit nämna allt: styrelsearbete, kvartalsrapporter, investor relations, webbproduktion, coaching, rådgivning, årsredovisningar, design, presentationer, VD-uppdrag, bolagsstämmor, pressmeddelanden, interimsrapporter, logotyper, analyser, workshops, emissioner, scouting, ledningsgrupper och bolagsbeskrivningar…

77c227a6 5370 4987 921f 55db47ec8dcf

Joakim Dahl