2024-02-18

För att definiera en aktörs position inför framtida utveckling och relationer med intressenter har jag genomfört en analys. Denna inkluderar en konkurrentöversikt och en utvärdering av bolagets nuvarande marknadsställning jämfört med branschkollegor. Syftet är att ge en bild av aktörens nuvarande position och identifiera möjligheter för framtiden.

f88c7bca caee 417d a624 c39e6976e141 1

Joakim Dahl