Styrelseledamot i bolag på Sportlight-marknaden

Som styrelseledamot i ett börsnoterat bolag på Spotlight-listan medverkade jag i styrelsearbete som omfattade uppföljning, styrning och utveckling av bolaget. Min roll som aktiv ledamot inkluderade deltagande i regelbundna styrelsemöten och styrelseuppdrag, allt med...