Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

I rollen som CFO koordinerade jag finansiella aspekter av ett affärsutvecklingsprojekt för ett aktiebolag. Uppdraget inkluderade budgetering, rapportering till styrelsen och ledningsgrupp, samt finansiell uppföljning och kontroll. Ett strukturerat system för...

Genomförande av bolagsstämma

Jag har ansvarat för genomförandet av bolagsstämman i ett noterat bolag, en uppgift som kräver omfattande förberedelser och noggrannhet. Detta inkluderade allt från att säkerställa att all nödvändig dokumentation var i ordning, till att övervaka själva genomförandet...