Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

I rollen som CFO koordinerade jag finansiella aspekter av ett affärsutvecklingsprojekt för ett aktiebolag. Uppdraget inkluderade budgetering, rapportering till styrelsen och ledningsgrupp, samt finansiell uppföljning och kontroll. Ett strukturerat system för...