Hantering av styrelsematerial

Som adjungerad i ett aktiebolag var jag ansvarig för att förbereda och hantera material inför styrelsemöten. Detta inkluderade allt från kallelser och dagordningar till kompletta bilagor och beslutsunderlag för CEO och styrelse.

Presentationer för branschledande aktör

Som affärsutvecklare inom ett projekt för en branschledande aktör hade jag ansvar för att producera och designa presentationer. Materialet var inriktat på att förmedla affärsplaner och beslutsunderlag till styrelsen och ägarna, med en hög grad av visualisering och...