Produktion av informationsmemorandum för företrädesemission

Som producent var jag ansvarig för att skapa ett informationsmemorandum i Word-format för en företrädesemission till ett börsbolag. Dokumentet, som var av regulatorisk karaktär, innehöll detaljerad information om emissionen och bolaget. Det utformades för att...

Produktion av bolagsbeskrivning

Jag utvecklade en omfattande bolagsbeskrivning riktad till styrelsen, inklusive marknadsöversikt, riskanalyser och finansiell information. Dokumentet utformades i Word och kompletterades med Excel-baserade tabeller och diagram, allt paketerat i en professionell design...

Produktion och design av bolagsbeskrivning inför listbyte

Jag stod för produktionen och designen av en omfattande bolagsbeskrivning i samband med bolagets övergång från NGM till Nasdaq First North. Dokumentet, som omfattade över 40 sidor, var inte bara i linje med alla regulatoriska krav utan även helt i enlighet med...

Projektledare vid IPO på Nasdaq

Som projektledare hade jag en central roll i att säkerställa projektets framgång i samband med den planerade börsintroduktionen. Jag ansvarade för att förbereda och presentera all nödvändig finansiell information och bolagsbeskrivning, samtidigt som jag utvecklade en...