Löpande webbuppdateringar för börsbolags IR och innehåll

Ansvarade för kontinuerliga uppdateringar av börsbolagets webbplats, med särskilt fokus på regulatorisk information och investor relations. Mitt arbete inkluderade design, grafik, bildproduktion samt HTML-kodning för att säkerställa en korrekt och aktuell...

Hantering av insynsregister i börsbolag enligt MAR

Ansvarade för loggbokshantering i enlighet med MAR:s regelverk och regulatoriska krav. Inkluderade processer för att informera aktörer och bjuda in dem till insynsregistrering. Samordnade detta med pressmeddelanden och upphävande av MAR-behörigheter vid publicering av...

Insidershantering i börsbolagsmiljö

För ett börsbolag, ledde jag ett projekt som syftade till att strukturera hanteringen av insiderinformation. Detta involverade metodisk loggföring och övervakning enligt regelverket MAR, där varje relevant aktör och transaktion registrerades och där loggen avslutades...

Finansiell kommunikation i börsbolag

Som innehållsproducent för ett börsbolag var jag ansvarig för att producera finansiell kommunikation. Detta inkluderade utformning av rapporter, redovisningar och marknadsinriktade pressreleaser, allt med ett fokus på klar och effektiv kommunikation.

Styrelsearbete i börsbolag

Som oberoende styrelseledamot i ett börsnoterat företag, hade jag en central roll i att övervaka och rådge om affärsutveckling, regulatoriska frågor och förvärv. Målet var alltid att skapa aktieägarvärde.