Börsnotering av tillväxtbolag

Som ansvarig för processen kring bolagets börsintroduktion, ledde jag övergången från att vara ett entreprenörsdrivet tillväxtbolag till att bli en noterad aktör. I min roll arbetade jag med finansiering och business management, där jag utformade planer för att...

Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Som ledande befattningshavare i ett tillväxtbolag hade jag en operativ roll med ansvar för affärsutveckling och genomförande av tillväxtstrategier. Jag presenterade och exekverade handlingsplaner, rapporterade direkt till VD:n och arbetade med att analysera och...

Affärsplanering för börsbolag

Som affärsutvecklare ledde jag ett projekt med syfte att utarbeta en affärsplan för ett börsnoterat företag. Arbetet involverade SWOT-analys, organisationsutveckling, och presentationer inför styrelsen. Fokus låg på affärsstrategier, expansionsmöjligheter samt förslag...