Hantering av styrelsematerial

Som adjungerad i ett aktiebolag var jag ansvarig för att förbereda och hantera material inför styrelsemöten. Detta inkluderade allt från kallelser och dagordningar till kompletta bilagor och beslutsunderlag för CEO och styrelse.

Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Som ledande befattningshavare i ett tillväxtbolag hade jag en operativ roll med ansvar för affärsutveckling och genomförande av tillväxtstrategier. Jag presenterade och exekverade handlingsplaner, rapporterade direkt till VD:n och arbetade med att analysera och...

Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

I rollen som CFO koordinerade jag finansiella aspekter av ett affärsutvecklingsprojekt för ett aktiebolag. Uppdraget inkluderade budgetering, rapportering till styrelsen och ledningsgrupp, samt finansiell uppföljning och kontroll. Ett strukturerat system för...