Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Som ledande befattningshavare i ett tillväxtbolag hade jag en operativ roll med ansvar för affärsutveckling och genomförande av tillväxtstrategier. Jag presenterade och exekverade handlingsplaner, rapporterade direkt till VD:n och arbetade med att analysera och...

Brygglån i aktiebolag

Mitt uppdrag inom brygglån engagerade mig som ansvarig för ett projekt hos ett aktiesbolag. Uppdraget inkluderade presentation och förhandling av finansiella lösningar till företagets ledning och styrelse, samt exekvering av respektive finansiella avtal.