Produktion av bolagsbeskrivning

Jag utvecklade en omfattande bolagsbeskrivning riktad till styrelsen, inklusive marknadsöversikt, riskanalyser och finansiell information. Dokumentet utformades i Word och kompletterades med Excel-baserade tabeller och diagram, allt paketerat i en professionell design...