Översikt av ekonomisk hantering och finansiell strategi

Med huvudansvar för ekonomisk hantering och finansiell kommunikation, var jag inblandad i övergripande redovisning och hantering av affärsprocesser. Detta inkluderade även att utveckla och implementera rapportfunktioner för att effektivisera den finansiella...

Finansiell kommunikation i börsbolag

Som innehållsproducent för ett börsbolag var jag ansvarig för att producera finansiell kommunikation. Detta inkluderade utformning av rapporter, redovisningar och marknadsinriktade pressreleaser, allt med ett fokus på klar och effektiv kommunikation.

Investerarpresentation för börsbolag: design och produktion

I uppdraget som designer och producent arbetade jag med en investerarpresentation för ett börsbolag. Fokuset var på att strukturera finansiell kommunikation och framställa erbjudandet genom olika medier som PowerPoint och Keynote. Manus och innehållsproduktion var en...

Produktion och hantering av bokslutskommuniké för börsbolag

I rollen som projektledare och producent hanterade jag framtagandet av en bokslutskommuniké för ett börsbolag. Uppdraget omfattade samordning mellan redovisning, revisorer och styrelse, samt utformning och publicering av den finansiella informationen. Arbetsflödet...

Årsredovisning och finansiell information för börsbolag

Som projektledare och producent hanterade jag processen att sammanställa och publicera årsredovisningen för ett börsnoterat företag. Arbetet involverade koordination mellan revisorer, styrelse och övriga intressenter. Användning av verktyg som Word och Excel var...