Stöd till styrelse kring styrelsemöten med tillhörande aktiviteter

I min roll har jag fungerat som ett centralt stöd för styrelsen i förberedelse, genomförande och uppföljning av styrelsemöten. Denna tjänst sträcker sig också till att assistera ledningsgruppen, där jag hanterar alla tillhörande aktiviteter såsom att sammanställa...

Projektledare vid IPO på Nasdaq

Som projektledare hade jag en central roll i att säkerställa projektets framgång i samband med den planerade börsintroduktionen. Jag ansvarade för att förbereda och presentera all nödvändig finansiell information och bolagsbeskrivning, samtidigt som jag utvecklade en...