Styrelsearbete i börsbolag

Som oberoende styrelseledamot i ett börsnoterat företag, hade jag en central roll i att övervaka och rådge om affärsutveckling, regulatoriska frågor och förvärv. Målet var alltid att skapa aktieägarvärde.