Pressreleaser för noterat bolag

I nära samarbete med företagets ledning utformade och distribuerade jag en strategisk pressrelease för ett nylistat företag. Resultatet var en målinriktad kommunikation som effektivt attraherade investerare och stärkte företagets marknadsposition.

Design och produktion av banners för emission

Under projektet ansvarade jag för design och produktion av banners som skulle marknadsföra bolagets listbyte till Nasdaq First North och den kommande emissionen. Med användning av Photoshop skapades visuellt slående grafiska element. Bannrarna blev en kritisk...