Styrelseledamot i börslistat bolag

Affärsbeskrivning: Som styrelseledamot i ett börslistat bolag deltog jag i styrelsesammanträden med fokus på att utveckla och kapitalisera bolagets verksamhet. Mitt arbete innebar hantering av komplexa utvecklings- och förändringsuppdrag på styrelsenivå, där jag...