Insidershantering i börsbolagsmiljö

För ett börsbolag, ledde jag ett projekt som syftade till att strukturera hanteringen av insiderinformation. Detta involverade metodisk loggföring och övervakning enligt regelverket MAR, där varje relevant aktör och transaktion registrerades och där loggen avslutades...