Produktion av informationsmemorandum för företrädesemission

Som producent var jag ansvarig för att skapa ett informationsmemorandum i Word-format för en företrädesemission till ett börsbolag. Dokumentet, som var av regulatorisk karaktär, innehöll detaljerad information om emissionen och bolaget. Det utformades för att...

Produktion av bolagsbeskrivning

Jag utvecklade en omfattande bolagsbeskrivning riktad till styrelsen, inklusive marknadsöversikt, riskanalyser och finansiell information. Dokumentet utformades i Word och kompletterades med Excel-baserade tabeller och diagram, allt paketerat i en professionell design...

Grafisk design för emissionsmaterial

Som grafisk designer var jag del av ett projekt för ett börsbolag riktat mot marknaden. Mitt arbete innefattade design av teasers och one-pagers som bygger på informationsmemorandum, med fokus på bilder, typsnitt, färger och layout.