Affärscoachning för entreprenörer och ledare

I mitt uppdrag inom affärscoachning fokuserade jag på projekt riktade mot affärs- och ledarskapsutveckling. Målgruppen bestod av entreprenörer och ledande befattningshavare. Jag tillhandahöll rådgivning, erfarenhetsutbyte och strategiskt stöd för att främja...