Affärscoaching för tillväxtbolagets entreprenör

Som coach i ett projekt för ett tillväxtbolag hjälpte jag entreprenören med affärsutveckling och ledarskap. Genom kunskapsöverföring, nätverksbyggande och mentorskap skapade vi en solid grund för kapitalanskaffning och vidare utveckling av bolaget.

Presentationer för branschledande aktör

Som affärsutvecklare inom ett projekt för en branschledande aktör hade jag ansvar för att producera och designa presentationer. Materialet var inriktat på att förmedla affärsplaner och beslutsunderlag till styrelsen och ägarna, med en hög grad av visualisering och...