Hantering av insynsregister i börsbolag enligt MAR

Ansvarade för loggbokshantering i enlighet med MAR:s regelverk och regulatoriska krav. Inkluderade processer för att informera aktörer och bjuda in dem till insynsregistrering. Samordnade detta med pressmeddelanden och upphävande av MAR-behörigheter vid publicering av...