Affärscoaching för tillväxtbolagets entreprenör

Som coach i ett projekt för ett tillväxtbolag hjälpte jag entreprenören med affärsutveckling och ledarskap. Genom kunskapsöverföring, nätverksbyggande och mentorskap skapade vi en solid grund för kapitalanskaffning och vidare utveckling av bolaget.