Skapande av nätverk för affärsutveckling

För engagemang i olika affärssammanhang, initierade jag och utvecklade ett nätverk baserat på relationer med aktörer i näringslivet och samhället. Genom att identifiera och engagera relevanta kontakter, samt aktivera dialog och samverkan kring utvalda ämnen, skapades...