Skapande av nätverk för affärsutveckling

För engagemang i olika affärssammanhang, initierade jag och utvecklade ett nätverk baserat på relationer med aktörer i näringslivet och samhället. Genom att identifiera och engagera relevanta kontakter, samt aktivera dialog och samverkan kring utvalda ämnen, skapades en plattform för affärsmöjligheter. Denna aktivitet möjliggjorde större möten och direktkontakter, vilka i sin tur bidrog till att identifiera affärsbehov och sammanföra rätt aktörer vid rätt tillfälle.