Grafisk design för emissionsmaterial

Som grafisk designer var jag del av ett projekt för ett börsbolag riktat mot marknaden. Mitt arbete innefattade design av teasers och one-pagers som bygger på informationsmemorandum, med fokus på bilder, typsnitt, färger och layout.