Projektledare vid IPO på Nasdaq

Som projektledare hade jag en central roll i att säkerställa projektets framgång i samband med den planerade börsintroduktionen. Jag ansvarade för att förbereda och presentera all nödvändig finansiell information och bolagsbeskrivning, samtidigt som jag utvecklade en...