Utveckling av Office-mallar som innehållsproducent

I rollen som innehållsproducent var jag delaktig i ett projekt för att utveckla mallar i Office för ett börsbolag. Uppdraget inkluderade implentering och transformering av grafisk design till Office-dokument och pdf-format, och anpassning av grafiska mallar i...