Rådgivare

I en rådgivande funktion var jag ansvarig för att ge strategisk vägledning och support till olika bransch- och bolagskluster inom ägarbolagen. Mina huvuduppgifter omfattade att leverera avgörande styrinformation och strategisk ledningsinformation, vilket underlättade...

Internationell expansion för börsbolag

I min roll som affärsutvecklare deltog jag i ett projekt för ett börsbolag, riktat mot styrelsen. Arbetet fokuserade på konceptutveckling och skalbarhet, och inkluderade utformning av handlingsplaner, idéutkast, dokumentation, research och presentationer.

Projektledning för företrädesemission i börsbolag på Spotlight

I mitt uppdrag inom företrädesemission fungerade jag som projektledare på bolagets sida för ett börsbolag på Spotlight. Arbetsområdet inkluderade att uppfylla regulatoriska krav, projektledning mot marknaden, samt upprättande av nödvändiga dokument och presentationer...