Deltagande i ledningsgrupp för affärsstyrning

Som deltagare i ledningsgruppen för affärsstyrning arbetade jag direkt under VD:n. Mitt fokus var att presentera och dokumentera relevanta ämnen under våra återkommande möten, rådgiva inom min expertis och utföra uppföljningar på tidigare beslutade...

Förberedelse av styrelsemöten

Som ansvarig för styrelsemöten gällande business management var jag huvudansvarig för att förbereda och sammanställa all nödvändig dokumentation. Detta inkluderade att utföra research och presentera finansiell data samt att sammanställa material som agenda, bilagor...