Pressreleaser för noterat bolag

I nära samarbete med företagets ledning utformade och distribuerade jag en strategisk pressrelease för ett nylistat företag. Resultatet var en målinriktad kommunikation som effektivt attraherade investerare och stärkte företagets marknadsposition.