Produktion av informationsmemorandum för företrädesemission

Som producent var jag ansvarig för att skapa ett informationsmemorandum i Word-format för en företrädesemission till ett börsbolag. Dokumentet, som var av regulatorisk karaktär, innehöll detaljerad information om emissionen och bolaget. Det utformades för att...

Webbutveckling för företagsledning

Medverkade som utvecklare i skapandet av en ny webbsajt för ett aktiebolag, riktad mot företagets ledning. Använde WordPress och Divi för produktion, installation, innehåll, struktur och design.

Affärsplanering för aktiebolagets ledning

Medverkade som producent i framtagandet av en affärsplan för ett aktiebolag, riktad mot bolagets CEO. Arbetet inkluderade dokumentation och produktion av affärsplanen, med fokus på bolagets vision, affärsidé, affärsområden, marknadsbearbetning och...

Bildproduktion för bolagspresentation

Som designer arbetade jag med bildproduktion för en bolagspresentation åt ett aktiebolag. Uppdraget innefattade redigering och editering av fotografier med verktyg som Adobe Photoshop och AI, och ingick som en del i en större kreativ produktionsprocess.

Produktion och hantering av bokslutskommuniké för börsbolag

I rollen som projektledare och producent hanterade jag framtagandet av en bokslutskommuniké för ett börsbolag. Uppdraget omfattade samordning mellan redovisning, revisorer och styrelse, samt utformning och publicering av den finansiella informationen. Arbetsflödet...