Projektledning för företrädesemission i noterat bolag

I mitt uppdrag som projektledare hanterade jag genomförandet av en företrädesemission för ett noterat bolag. Arbetet inkluderade kapitalanskaffning, samordning med styrelsen och aktieägare, samt uppföljning av regulatoriska krav. En detaljerad tidplan och...

Uppdrag i grafisk profilutveckling för börsbolag

Inom ramen för mitt uppdrag i grafisk design, deltog jag i ett projekt som fokuserade på att utveckla en grafisk profil för ett börsnoterat bolag. Jag använde Adobe Illustrator för att skapa logotyp och vektografik, samt arbetade med att fastställa ett färgschema och...

Rådgivning till företagsledning kring strategisk utveckling

I ett specifikt projekt agerade jag som strategisk rådgivare till företagsledningen, med fokus på att utveckla styrelsematerial, en tillväxtplan och en handlingsplan. Dessa dokument underlättade diskussioner kring strategisk utveckling, tillväxt och ägarfrågor. Genom...