Projektledning för företrädesemission i börsbolag på Spotlight

I mitt uppdrag inom företrädesemission fungerade jag som projektledare på bolagets sida för ett börsbolag på Spotlight. Arbetsområdet inkluderade att uppfylla regulatoriska krav, projektledning mot marknaden, samt upprättande av nödvändiga dokument och presentationer...