Utveckling av internationellt affärsprojekt

Som affärsutvecklare bidrog jag till utformningen av ett dokument för affärsutveckling, inriktat på internationaliseringen av ett företags verksamhet mot en specifik geografisk marknad. Mitt arbete innefattade omfattande research, omvärldsanalys och planering. Jag...

Affärsplanering för aktiebolagets ledning

Medverkade som producent i framtagandet av en affärsplan för ett aktiebolag, riktad mot bolagets CEO. Arbetet inkluderade dokumentation och produktion av affärsplanen, med fokus på bolagets vision, affärsidé, affärsområden, marknadsbearbetning och...