Handlingsplan för konvertibel

Som styrelseledamot i ett börsbolag, var jag ansvarig för att utforma en handlingsplan kring beslut och genomförande av en konvertibel. Detta inkluderade allt från teckningsfaser till löptid och konvertering till aktier.