Ledande befattningshavare på interimsbasis

Som ledande befattningshavare ansvarar jag för den löpande verksamheten genom interimsuppdrag, där jag styr och kontrollerar bolagens verksamheter. Mitt arbete omfattar projektledning, hantering av investeringsprocesser, verksamhetsanalys och affärsutveckling,...