Webbutveckling för företagsledning

Medverkade som utvecklare i skapandet av en ny webbsajt för ett aktiebolag, riktad mot företagets ledning. Använde WordPress och Divi för produktion, installation, innehåll, struktur och design.

Utformning av webbdesign i WordPress

Jag ledde ett webbdesignprojekt där WordPress och Divi-ramverket utgjorde plattformen, medan grafiska element skapades och optimerades i Photoshop. Produktionen omfattade skräddarsydd kodning och designelement, och projektet färdigställdes inom den utsatta...