2023-11-17

Jag har levererat tjänster inom ‘Business Management’ till ledningsgrupp och ledande befattningshavare inom en aktörs dagliga operativa verksamhet och strategiska utveckling. Dessa tjänster innefattade dedikerat ansvar och stöd inom utvalda affärsområden och stödfunktioner för projekt-, affärs- och verksamhetsutveckling.

d24fe4fa ef53 4e3b 83c4 1416c5618386 1

Joakim Dahl