PowerPoint levererad

PowerPoint levererad

I ett av mina uppdrag var jag ansvarig för affärspresentationen av ett företag inför en projektupphandling. Uppdraget innebar att i PowerPoint-format producera en beskrivning av företagets profil, dess föreslagna roll i projektet, samt att argumentera för varför...